cpp M

 

V případě pojistné události volejte ASISTENČNÍ SLUŽBU:

Komunikace s Vámi bude vedena vždy v českém jazyce.

KDY?

  http://www.cpp.cz/Design/images/odrazka5.gif); list-style-position: outside; line-height: 14px; text-align: justify; ">
 • Při dopravní nehodě
 • Při mechanické poruše
 • Při ztrátě klíčů od vozidla
 • Při defektu pneumatik
 • Při vyčerpání či záměně paliva
  a v dalších neočekávaných situacích.

PROČ?

  http://www.cpp.cz/Design/images/odrazka5.gif); list-style-position: outside; line-height: 14px; text-align: justify; ">
 • Zdarma potřebná pomoc ve složité situaci
 • Administrativně právní asistence
 • Tlumočnické služby
 • Základní právní poradenství

A NAVÍC...

  http://www.cpp.cz/Design/images/odrazka5.gif); list-style-position: outside; line-height: 14px; text-align: justify; ">
 • Předcestovní asistence

 

INFORMACE O ASISTENČNÍ SLUŽBĚ ČPP

 

Asistenční služba pomůže zdarma zajistit klientovi ČPP potřebnou pomoc v situaci, kdy ji nejvíce potřebuje.
Rozsah pomoci závisí na produktu, k němuž klient ČPP službu vyžaduje. Asistenční pomoc je poskytnuta smluvním partnerem České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, kterým je:

  http://www.cpp.cz/Design/images/odrazka5.gif); list-style-position: outside; line-height: 14px; text-align: justify; ">
 • GLOBAL ASSISTANCE, a.s., tel: +420 1220

Asistenční služba - informace pro motoristy

Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Určitě nikdo nikomu nepřeje, aby se stal účastníkem dopravní nehody, a aby mu v souvislosti s tím vznikla škoda, ale když už se to stane, je dobré vědět, jak postupovat. Pokud se tedy dostanete do pozice poškozeného, můžete uplatnit nárok na pojistné plnění podle § 9 zákona č.168/1999 Sb., níže uvedenými způsoby.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla "Poškozený - ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody podle zákona č. 168/1999 Sb., - má právo uplatnit svůj nárok u pojistitele škůdce nebo u České kanceláře pojistitelů, jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu podle § 24 citovaného zákona" www.ckp.cz.

Rozhodující tedy je, zda:


Potom se obraťte se svým nárokem na tohoto pojistitele (možnost uplatnění nároku je většinou umožněna přímo na webových stránkách toho kterého pojistitele).
 

 1. Máte k dispozici údaje o odpovědnostním pojistiteli vozidla škůdce - tyto údaje se můžete dozvědět buď:
   http://www.cpp.cz/Design/images/odrazka5.gif); list-style-position: outside; ">
  • přímo od škůdce samotného (podle § 8 odst. 3 citovaného zákona je škůdce povinen Vám tyto údaje poskytnout), nebo
  • jste je nalezli v rubrice "výsledky vyhledávání" na www.ckp.cz, podle zadaného data škodní události a registrační (státní poznávací) značky škodícího vozidla.
 2. Pokud k datu nehody nebylo vozidlo škůdce pojištěno, nebo Vám škůdce údaj o pojistiteli vozidla nesdělil, nebo jste údaj o pojistiteli nenalezli na www.ckp.cz v rubrice "výsledky vyhledávání", můžete se obrátit na:

  Českou kancelář pojistitelů
  Štefánikova 32
  150 00 Praha 5

  tel.: + 420 221413111
  fax: + 420 221413110,
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript."">to=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." title="Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank" style="color: rgb(237, 34, 40); ">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

  kde Vám buď údaj o pojistiteli sdělí, nebo Váš nárok začnou vyřizovat.

Svůj nárok uplatníte prostřednictvím příslušného formuláře, který si může vytisknout, a následně jej vyplněný dodáte na adresu České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Formulář si můžete také vyzvednout napracovištích ČPP.

K oznámení pojistné události bude nutno dodat zejména následující doklady:

  http://www.cpp.cz/Design/images/odrazka5.gif); list-style-position: outside; line-height: 14px; text-align: justify; ">
 • prokazující, že došlo ke škodě,
 • umožňující její specifikaci, např. škoda na zdraví nebo usmrcením, škoda věcná a pod.,
 • doklady prokazující právní základ nároku na plnění (např. záznam o šetření dopravní nehody Policií ČR, výpověď svědků),
 • doklady prokazující rozsah a výši poškození vozidla (např. fotodokumentace o poškození, záznam o poškození vozidla, fotokopie Technického průkazu poškozeného vozidla atd.),
 • případně jakékoliv další doklady, které mají se škodou souvislost a jež máte k dispozici.
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com